Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Operacja pn. “Modernizacja linii produkcyjnej do przerobu odpadów poszlifierskich z zawartością węglika krzemu” w firmie P.P.H. Rewa Tomasz Reszka

mająca na celu “Rozwój przedsiębiorczości na obszarze Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej “Mroga”” poprzez zakup specjalistycznych urządzeń w firmie P.P.H. Rewa Tomasz Reszka współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakupione w ramach projektu urządzenia umożliwią wdrożenie innowacyjnego procesu produkcji oraz umożliwią utworzenie dwóch miejsc pracy średniorocznie.

Środki pozyskane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wdrażanej przez Lokalną Grupę Działania “Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej “Mroga”.

Start typing and press Enter to search